uVision

uVision

Phát triển các giao diện cho ứng dụng C# và c + +
Người dùng đánh giá
3.6  (19 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.7
Phiên bản mới nhất:
2.40.0.1 (Xem tất cả)
TẢI VỀ
Tùy chỉnh của riêng bạn bố trí chỉnh sửa và tạo ra các chương trình C# hoặc c + +. Tận dụng lợi thế của trình gỡ lỗi nhúng, môi trường thời gian chạy và tính năng quản lý dự án.
µVision IDE từ Keil phối hợp với quản lí dự án, tạo ra những phương tiện, soạn thảo mật mã nguồn, tìm và khắc phục lỗi của chương trình, và hoàn thành sự mô phỏng ở trong một môi trường mạnh.
Nền hệ thống phát triển của µVision dễ sử dụng và giúp bạn nhanh chóng tạo ra các chương trình vận hành tốt được lồng vào. Chương trình soạn thảo và gỡ rối của µVision được kết hợp lại thành một phần mềm ứng dụng riêng lẻ cung cấp một môi trường phát triển dự án được lồng vào liên tục.
Thông tin được cập nhật vào: