uVision

uVision

µVision IDE từ Keil phối hợp với quản lí dự án, tạo ra những phương tiện
Người dùng đánh giá
3.5  (15 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
Phiên bản mới nhất:
2.40.0.1 (Xem tất cả)
TẢI VỀ
µVision IDE từ Keil phối hợp với quản lí dự án, tạo ra những phương tiện, soạn thảo mật mã nguồn, tìm và khắc phục lỗi của chương trình, và hoàn thành sự mô phỏng ở trong một môi trường mạnh.
Nền hệ thống phát triển của µVision dễ sử dụng và giúp bạn nhanh chóng tạo ra các chương trình vận hành tốt được lồng vào. Chương trình soạn thảo và gỡ rối của µVision được kết hợp lại thành một phần mềm ứng dụng riêng lẻ cung cấp một môi trường phát triển dự án được lồng vào liên tục.
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận